Wat is de HockeySociëteit?

 WK Hockey Den Haag 2014    

HockeySociëteit ’s-Hertogenbosch kent de volgende doelstellingen:
– het bieden van een platform voor haar leden om onderling zakelijke en vriendschappelijke relaties op te bouwen en te onderhouden.
– het genereren van financiële middelen ter ondersteuning van de tophockeyteams van onze vereniging Hockeyclub ’s-Hertogenbosch.

De programma’s kennen de volgende uitgangspunten:
– interactie bij kennisoverdracht en kennisuitwisseling mogelijk te maken door het organiseren van bijeenkomsten met inleiders en via het organiseren van bedrijfsbezoeken.
– de sociëteitsbijeenkomsten zijn inhoudelijk gebaseerd op onderwerpen die vaak de relatie ‘sport en management’ als basis hebben.
– bouwen en onderhouden van relatienetwerken door middel van het organiseren van ‘social events’ en presenteren van ledeninformatie in de vorm van een internet toepassing (zakelijke achtergrondinformatie, nevenfuncties leden, beroepsvelden en persoonlijke interessevelden).
– scheppen van een gezellige en onderhoudende sfeer voor de leden, waarin onderlinge contacten worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door het bezoeken van bijzondere (internationale) hockeywedstrijden en -toernooien.

Ledenbijeenkomsten:
– ‘reguliere’ bijeenkomsten, waarbij een thema centraal staat en door een inleider gepresenteerd wordt.
– ‘bijzondere’ bijeenkomsten, waarvan enkele inmiddels traditioneel genoemd mogen worden: introductieavond selecties Heren 1 en Dames 1 (met ongeveer 150-200 bezoekers), carnavalsopwarmer, aspergediner, etc.
– activiteiten rondom internationale toernooien, play-off wedstrijden en andere bijzondere hockey-evenementen.